Κεντρική

Από την Ιδέα…

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1998 με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Από το 2002 έως και σήμερα δραστηριοποιείται με την επωνυμία CERETCO με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας.

Η πλήρης επωνυμία της Εταιρίας είναι: “Civil Engineer's Research & Technical Constructions” - «Τεχνική Εταιρία Μελετών και Κατασκευών Έργων Πολιτικού Μηχανικού» και η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Αθήνα στην περιοχή του Παγκρατίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευφρονίου 73 – Δεβόλη 4
16121 Αθήνα
Τηλ: 2107217997

Fax: 2107256588

Copyright (c) 2015 ceretco.gr.   All rights reserved. Design by cerasoft

Διαγράφοντας μια σταθερά ανοδική πορεία στον κατασκευαστικό και μελετητικό χώρο με συνεχή διεύρυνση του πεδίου των δραστηριοτήτων της και αντίστοιχη τροχιά στην κλίμακα του μητρώου των εργοληπτικών εταιρειών, από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα η εταιρία έχει εκτελέσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό έργων που χαρακτηρίζονται για την ποιότητα κατασκευής τους.

Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της CERETCO αποκτήθηκε μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιτυχώς ολοκληρωμένων έργων που καλύπτουν ποικίλα τεχνικά πεδία.